Baranek Boży synonim

Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel, Odkupiciel, Mesjasz, Dobry Pasterz

Przykład zastosowania - Baranek Boży

Jan Chrzciciel nazywał Jezusa Chrystusa Barankiem Bożym, co symbolizowało ofiarę składaną Bogu dla odkupienia ludzkości.  

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: