Jezus Chrystussynonim

Dobry Pasterz, Nazarejczyk, Zmartwychwstały, Odkupiciel, Słowo Wcielone, Zbawiciel, Dzieciątko, Jezus z Nazaretu, Nauczyciel, Pan, Mistrz, Najwyższy Kapłan, Syn Człowieczy, Syn Cieśli, Alfa i Omega, Mesjasz, Syn Dawida, Król Wieków, Mistrz z Galilei, Boża Dziecina, Mistrz z Nazaretu, Syn Boży, Baranek Boży
Przykład:

Kiedy idę samotnie ciemną ulicą, zawsze modlę się do Jezusa Chrystusa. Wiem, że Syn Boży uchroni mnie przed niebezpieczeństwem. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: