ankietowanie synonim

diagnozowanie, pozyskiwanie, dowiadywanie się, pytanie

Przykład zastosowania - ankietowanie

Dosyć sprawnie przeprowadziliśmy wśród studentów ankietowanie na temat komfortu uczenia się w uczelnianych bibliotekach. Pozyskiwanie danych w tym obszarze odbywało się oczywiście całkowicie anonimowo. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: