ze względu synonim

na skutek, przez wzgląd, wskutek, z powodu, z przyczyny, z racji, biorąc pod uwagę, mając na uwadze, w związku, z uwagi na, zważywszy na, uwzględniając

Przykład zastosowania - ze względu

Muszę odwołać spotkanie ze względu na zły stan zdrowia. Mam nadzieję, że, z uwagi na te wyjątkowe okoliczności, przyjmą państwo moją decyzję ze zrozumieniem.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: