biorąc pod uwagę synonim

odnosząc się do, uwzględniając, w nawiązaniu, w związku, ze względu, zważywszy na

Przykład zastosowania - biorąc pod uwagę

Biorąc pod uwagę dobro mieszkańców, postanowiliśmy zamknąć plac zabaw. Decyzja została podjęta w związku ze zdarzeniem, do którego doszło wczoraj wczesnym popołudniem.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: