zdecydować sięsynonim

określić się, postanowić, rozstrzygnąć, zadecydować, namyślić się, zdeklarować się, wyklarować się, powziąć decyzję
Przykład:

Zdecydowaliśmy się, że zaadoptujemy dziecko. Po długich rozmyślaniach powzięliśmy ostateczną decyzję

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: