zdeklarować się synonim

1. Jako zobowiązywać się do zrobienia czegoś

opowiedzieć się, określić się, dokonać wyboru, zobowiązać się, zgłaszać się, obiecać, oferować, przyrzekać, przysięgać

Przykład zastosowania - zdeklarować się

Jedna z mam zdeklarowała się jako skarbnik klasowy. Zobowiązała się do rozliczania pieniędzy. 

2. Jako zdecydowanie opowiedzieć się za kimś lub czymś albo przeciw komuś lub czemuś

ogłaszać, okazywać, oświadczać, pokazywać, ujawniać

Przykład zastosowania - zdeklarować się

Zdeklarował się jako katolik. Oświadczał, że wierzy w Boga i Trójcę Świętą. 

antonimy: odmawiać taić zaprzeczać

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: