zawarty synonim

mieszczący się, umieszczony, znajdujący się, ujęty, odnotowany

Przykład zastosowania - zawarty

Wyjazd do Zakopanego został zawarty w planie pracy na tej miesiąc. Ujęta w rozpisce wycieczka jest zaznaczona kolorem czerwonym. 

antonimy: pominięty

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: