żartobliwy synonim

śmieszny, zabawny, dowcipny, pocieszny, sowizdrzalski, pobudzający do śmiechu, ludyczny, krotochwilny, komiczny, humorystyczny, anegdotyczny, ucieszny

Przykład zastosowania - żartobliwy

Utwór został napisany w żartobliwym tonie. Humorystyczna ballada rozśmieszy nawet największego ponuraka. 

antonimy: poważny ponury smutny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: