za pomocą synonim

na, przez, przy pomocy, przy użyciu, z pomocą, za pośrednictwem

Przykład zastosowania - za pomocą

Maseczkę ochronną możesz uszyć na maszynie. Zakładamy ją na uszy za pomocą wszytych gumek.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: