wyolbrzymiać synonim

robić z igły widły, demonizować, przesadzać, hiperbolizować, przerysowywać, przejaskrawiać, robić z muchy słonia

Przykład zastosowania - wyolbrzymiać

Mama zawsze wyolbrzymiała sprawy. Robiła z igły widły. Każde moje wyjście z domu urastało do rangi wielkiego zagrożenia dla mojego życia. 

antonimy: umniejszać bagatelizować pomniejszać

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: