bagatelizować synonim

lekceważyć, deprecjonować, dezawuować, dyskredytować, pomniejszać wartość, spłycać, umniejszać, banalizować, tolerować

Przykład zastosowania - bagatelizować

Dyrektor długo bagatelizował problem przemocy w ośrodku niosącym pomoc byłym więźniarkom. Lekceważył każdą bójkę kobiet, aż wreszcie doszło do tragedii. 

antonimy: respektować brać pod uwagę brać poważnie liczyć się mieć na uwadze mieć na względzie szanować uwzględniać zważać stosować się

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: