wylewnośćsynonim

afektacja, egzaltacja, uzewnętrznianie się, kordialność, wylanie, serdeczność, ciepło
Przykład:

Dziewczynka z domu dziecka okazywała wylewność gościom. Gdy przyjeżdżali, rzucała się im na szyję i obrzucała pocałunkami. Bijące od niej ciepło pomagało jej zjednywać sobie ludzi. 

antonimy: chłód opanowanie dystans powściągliwość rezerwa nieufność oziębłość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: