wówczas synonim

1. Jako zaimek odsyłający do sytuacji po spełnieniu określonego warunku

nie wcześniej, w takim razie, nie prędzej, w takim przypadku, dopiero, wtedy

Przykład zastosowania - wówczas

Wyślę zakupiony towar wówczas, gdy otrzymam zapłatę. Zrobię to jednak nie wcześniej niż po powrocie z urlopu. 

2. Jako zaimek odsyłający do okresu czasu, o którym mowa w danej wypowiedzi

natenczas (książkowo), podówczas (książkowo), wonczas (książkowo), wtedy, wtenczas (książkowo), w owym czasie, w tamtym czasie, potem, swego czasu

Przykład zastosowania - wówczas

Generał ponosi odpowiedzialność za to, co wówczas miało miejsce. W obliczu zagrożenia mógł podjąć inną decyzję. Mimo że wielokrotnie wykazał się odwagą, wtedy kierował się innymi pobudkami.

antonimy: teraz

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: