wobec synonim

1. W odniesieniu do stawiania czegoś w opozycji

względem, w stosunku do, w relacji do

Przykład zastosowania - wobec

Ciekawe, jak się wobec mnie zachowa. Wiem, że w stosunku do innych jest bardzo miły.

2. W odniesieniu do okoliczności

w obliczu, z powodu, na skutek, ze względu na, w związku z, przez wzgląd, w konsekwencji

Przykład zastosowania - wobec

Wobec zagrożenia lawinowego i przez wzgląd na intensywne opady śniegu przerwano akcję ratunkową.

3. W odniesieniu do porównania

na tle, przy, w stosunku do, w odniesieniu do, w relacji do, w porównaniu

Przykład zastosowania - wobec

Zysk spółki wyniósł 2 mln wobec 1,5 mln w roku poprzednim. Przychody wzrosły o 25% w porównaniu do 2019 roku.

4. W odniesieniu do czyjejś obecności

przy, w obecności

Przykład zastosowania - wobec

Nakrzyczała na mnie wobec wszystkich sąsiadów. Nie wiem, jak mogła zachować się tak przy ludziach.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: