w odniesieniu dosynonim

Przykład:

Przeanalizowaliśmy sytuację pracowników. Procentowy udział osób pracujących w odniesieniu do całkowitej liczby ludności uległ zmianie. Odsetek osób, które zostały bez pracy, znacząco zwiększył się w stosunku do poprzedniego kwartału.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: