wartości synonim

etos, etyka, moralność, obyczaje, wzorce postępowania, zasady, reguły

Przykład zastosowania - wartości

Życiowe wartości prowadzą nas ku przeznaczeniu. Bez jasno określonych wzorców postępowania próba osiągnięcia celu przypomina błądzenie we mgle.

antonimy: niemoralność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: