w postacisynonim

pod postacią, w formie
Przykład:

Ofertę w przetargu należy złożyć w postaci elektronicznej. Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: