uwierać synonim

cisnąć, uciskać, ściskać, pić, krępować, gnieść, rżnąć, wrzynać się, wgniatać się, wpijać się

Przykład zastosowania - uwierać

Coś mnie uwiera w bucie. Pięta mnie mocno uciska

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: