uposażenie synonim

zapłata, pensja, wynagrodzenie, honorarium

Przykład zastosowania - uposażenie

Za pracę otrzymuję niewielkie uposażenie. Pensja wynosi niewiele więcej niż średnia krajowa. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: