umiejscowić synonim

umieścić, usytuować (książkowo), zlokalizować, wyznaczyć miejsce, rozmieścić, ulokować, rozlokować, osadzić, określić

Przykład zastosowania - umiejscowić

Na makiecie trzeba umiejscowić mały staw, a obok niego umieścić drewniany domek. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: