turecki synonim

1. Jako należący do Turcji

osmański, turkijski

Przykład zastosowania - turecki

Pierwsi władcy tureckich plemion nosili tytuł chana. Osmańscy przywódcy byli wielkimi wojownikami. 

2. Jako język

osmański, seldżucki, staroanatolijski, staroosmański, osmańskoturecki

Przykład zastosowania - turecki

Do końca XIX wieku turecki nosił nazwę osmańskiego języka. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: