sztygar synonim

górmistrz, brygadzista, mistrz, górnik, hutman

Przykład zastosowania - sztygar

Sztygar kierował oddziałem kopalni. Górmistrz sprawował dozór administracyjny pracy górników. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: