stricte synonim

ściśle, dokładnie, precyzyjnie, dosłownie, literalnie

Przykład zastosowania - stricte

Ambicje Marka nie były stricte badawcze. Podobnie jak jego publikacje, które trudno nazwać dosłownie naukowymi.

antonimy: niedokładnie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: