stanowić synonim

1. Jako być elementem czegoś

być, istnieć, egzystować, trwać, przejawiać się, tworzyć, składać się, obejmować

Przykład zastosowania - stanowić

Bagietka stanowi nieodłączny element francuskiej kultury. Od wieków jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego kraju. 

antonimy: nie być

2. Jako być czynnikiem decydującym, mającym wpływ na istnienie lub charakter czegoś

tworzyć, wyznaczać, powodować, rozstrzygać, decydować, przesądzać, zarządzać

Przykład zastosowania - stanowić

Nie chcę, żeby państwo stanowiło o mojej przyszłości. Wolę sama decydować o tym, jak potoczy się moje życie.  

3. Jako ustanawiać coś

formować, konstytuować, tworzyć, ustanawiać, wyznaczać, ustalać, uchwalać, zarządzać, powoływać, powoływać do istnienia, powoływać do życia, mianować

Przykład zastosowania - stanowić

W Polsce prawo stanowi władza ustawodawcza i wykonawcza. Dla przykładu, Sejm uchwala ustawy, Senat je rozpatruje, a prezydent podpisuje. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: