istniećsynonim

być, żyć, egzystować, działać, funkcjonować, trwać, występować, bytować
Przykład:

Mój syn żył już tylko w mojej pamięci. Istniał jako przepiękne wspomnienie z młodości. 

antonimy: odejść skonać umrzeć zakończyć życie zejść z tego świata zasnąć zasnać na wieki nie funkcjonować

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: