działać synonim

1. W odniesieniu do urządzenia

chodzić (potocznie), funkcjonować, pracować, ruszać, zaskakiwać, zapalać, odpalać, być sprawnym

Przykład zastosowania - działać

Lodówka bardzo dobrze działa. Mimo że kupiłam ją dziesięć lat temu, nadal jest sprawna.

antonimy: zepsuć się

2. W odniesieniu do człowieka lub instytucji

czynić, operować, robić, wykonywać, postępować, procedować (specjalistycznie), tworzyć, być czynnym, pracować, przedsiębrać, być aktywnym, funkcjonować, prowadzić działania, służyć, udzielać się, wprowadzać w czyn, zajmować się

Przykład zastosowania - działać

Nasza firma działa w branży finansowej od ponad dwudziestu lat. Zajmujemy się głównie pomocą w załatwianiu formalności związanych z kredytem.

antonimy: nie angażować się leniuchować

3. W odniesieniu do oddziaływania

wpływać, oddziaływać, wywierać wpływ, pomagać, wywierać wrażenie, wywoływać reakcję, skutkować

Przykład zastosowania - działać

Kreatywne zabawy działają na wyobraźnię dziecka, a tym samym pozytywnie wpływają na jego rozwój.

4. Jako używać określonej substancji, by wywołać reakcję chemiczną

reagować, dodawać

Przykład zastosowania - działać

Działając kwasem solnym na oranż metylowy, obserwujemy zmianę barwy wskaźnika z pomarańczowej na czerwoną. Ten sam efekt uzyskujemy, dodając do kwasu solnego roztwór błękitu tymolowego. 

5. W odniesieniu do mocy prawnej

obowiązywać, mieć moc prawną, dotyczyć, wchodzić w życie

Przykład zastosowania - działać

Prawo powinno działać na korzyść obywatela. Tak jest w przypadku ustawy, która zaczęła obowiązywać od wczoraj.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: