spawać synonim

zgrzewać, spajać, stapiać, łączyć, zlewać, scalać, lutować

Przykład zastosowania - spawać

Dzisiaj będziemy uczyć się spawać, czyli łączyć materiały przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania spoiwa. 

antonimy: rozłączyć odizolować oddzielić odseparować

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: