sanitarnysynonim

higieniczny, medyczny
Przykład:

Na miejsce wypadku przyleciał śmigłowiec sanitarny. Transport medycznym helikopterem zapewnia poszkodowanym znacznie większy komfort i bezpieczeństwo niż transport karetką. 

antonimy: niehigieniczny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: