medycznysynonim

lekarski, leczniczy, kliniczny, szpitalny, kuracyjny, zdrowotny, terapeutyczny
Przykład:

Nie korzystam z państwowej opieki medycznej. Żyję chyba tylko dzięki prywatnej praktyce lekarskiej

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: