samopas synonim

bez pomocy, samotnie, w pojedynkę, samodzielnie, pojedynczo, solo, sam, sam jeden, indywidualnie, luzem, bez opieki, bez kontroli

Przykład zastosowania - samopas

Dziecko biegało samopas po lesie. Leśniczy zauważył chłopca bez opieki i natychmiast wezwał policję. 

antonimy: gremialnie grupowo kolektywnie razem wspólnie zespołowo

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: