samodzielnysynonim

autonomiczny, niezależny, oddzielny, odrębny, osobny, samoistny, usamodzielniony, oryginalny, suwerenny
Przykład:

Niektóre dzieci w przedszkolu są bardzo samodzielne i potrafią się same ubrać, umyć zęby, posprzątać po sobie zabawki. Takie usamodzielnione dzieci często lepiej radzą sobie w dorosłym życiu i szybciej wyprowadzają się z domu rodzinnego. 

antonimy: niesamodzielny niesuwerenny podległy uzależniony zależny wspólny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: