rzadko synonim

1. Jako w dużych odstępach czasu

co pewien czas, nieczęsto, co jakiś czas, od czasu do czasu, okazjonalnie, incydentalnie, sporadycznie, epizodycznie, mało kiedy, niekiedy, od święta, od wielkiego dzwonu, raz czy dwa, dorywczo, prawie nigdy, prawie wcale

Przykład zastosowania - rzadko

Wiem, że rzadko dzwonię, ale na co dzień trudno mi znaleźć wolną chwilę. Ty zresztą też nieczęsto się do mnie odzywasz. 

antonimy: często

2. Jako w dużej odległości

w rozproszeniu, w odstępach, w dużej odległości, luźno, pojedynczo, luźno rozrzucone

Przykład zastosowania - rzadko

Jechaliśmy przez spokojną, rzadko zabudowaną wieś. Wokół nas nie było żywej duszy, tylko kilka luźno rozrzuconych domów.  

antonimy: gęsto ściśle

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: