respondentsynonim

ankietowany, opiniodawca, badany
Przykład:

Blisko jedna trzecia respondentów nie jest zadowolona z warunków swojej pracy. Ankietowani skarżyli się przede wszystkim na brak odpowiednich warunków w toaletach i niezdrowe jedzenie na stołówkach. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: