przeczyć synonim

1. Jako odmawiać słuszności komuś, czemuś

negować, zaprzeczać, kłamać, sprzeciwiać się, kwestionować, podważać, oponować, polemizować, przeciwstawiać się

Przykład zastosowania - przeczyć

Nie przeczę, że masz rację. Nie będę sprzeciwiał się zdaniu kogoś z tytułem profesora. 

antonimy: aprobować przytakiwać przyjmować zgadzać się

2. Jako być w sprzeczności z czymś

wykluczać się, wyłączać się, kłócić się, rozmijać się, kolidować, nie pasować

Przykład zastosowania - przeczyć

Zjawisko zaobserwowane w Lake George przeczy wszelkim prawom akustyki. Wyraźnie kłóci się z teorią odbicia głosu. 

antonimy: pasować

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: