prosićsynonim

1. Jako zwracać się do kogoś, by coś uzyskać, otrzymać

apelować, błagać, domagać się, jęczeć, modlić się, nagabywać, pytać, skamleć, upraszać, zaklinać, zanosić błagania, żebrać, składać prośby, zwracać się z prośbą, zwracać się z błaganiem
Przykład:

Prosiliśmy gości, aby zdejmowali buty w przedsionku. Błagaliśmy, aby nie roznosili błota po całym mieszkaniu. 

antonimy: nakazywać rozkazywać zalecać żądać domagać się nalegać wymuszać kazać życzyć sobie

2. Jako zwracać się do kogoś, zwykle w uprzejmej formie, by go nakłonić do przybycia w odwiedziny

zapraszać, podejmować, mieć u siebie, mile widzieć
Przykład:

Przez cały ostatni tydzień prosiłam cię na herbatę, ale ostatecznie omówiłeś się z kimś innym. Nie będę cię już więcej zapraszać do mojego domu. 

3. Jako o zwierzętach, zwykle o psie: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując na nagrodę

służyć
Przykład:

Popatrz, jak nasz piesek ładnie prosi. Gdy każemy mu służyć, z radości szczeka i macha ogonkiem. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: