proponować synonim

1. W znaczeniu „składać ofertę”

oferować, przedkładać, składać propozycję, wnioskować, składać ofertę, suponować, postulować

Przykład zastosowania - proponować

Firma proponowała nam różne rabaty i promocje, oferowała nawet darmowy pakiet.

2. W znaczeniu „doradzać coś komuś”

skłaniać ku, sugerować, wskazywać, doradzać, podpowiadać, dawać radę, zalecać

Przykład zastosowania - proponować

Wiele razy proponowała zmianę godziny naszego spotkania. Teraz żałuję, że się nie zgodziłem, bo podpowiadała naprawdę dogodny termin.

antonimy: odradzać zniechęcać odwodzić odstraszać nie radzić

3. W znaczeniu „nakłaniać, zachęcać kogoś do czegoś”

zachęcać, nakłaniać, sugerować, podpowiadać, namawiać, zapraszać

Przykład zastosowania - proponować

Zaproponował mi kawę, choć wiedział, że nie mam na to ochoty. Mimo to bardzo mnie nakłaniał na wypicie chociaż jednej filiżanki.

antonimy: nakazać przykazać kazać zmuszać rozkazywać polecać

4. W znaczeniu „podsuwać komuś myśl”

postulować, sugerować, rzucać pomysł, poddawać myśl, podsuwać myśl

Przykład zastosowania - proponować

Nie wiedział co ma zrobić, więc zaproponowałam mu – moim zdaniem – najlepsze rozwiązanie. Był zadowolony, że poddałam mu taką myśl.

5. W znaczeniu „wysuwać czyjąś kandydaturę”

zgłaszać, podawać, wysuwać, typować

Przykład zastosowania - proponować

Kiedy zaproponował jej kandydaturę na stanowisko dyrektora, nikt nie był szczególnie zaskoczony. Nie on jeden bowiem typował właśnie ją.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: