promować synonim

1. W znaczeniu "podnieść rangę czegoś lub kogoś"

awansować, wywyższać, nobilitować, wyróżniać, wynosić

Przykład zastosowania - promować

Rektor uniwersytetu promował mojego znajomego na profesora. Tym samym awansował go w uniwersyteckiej hierarchii. 
 

antonimy: degradować odwoływać zwalniać dymisjonować

2. W znaczeniu "roszerzać zasięg czegoś"

agitować, faworyzować, forsować, lansować, polecać, popierać, propagować, rekomendować, wystawiać, zachwalać, zalecać, wyróżniać, upowszechniać, rozpowszechniać, popularyzować, reklamować, krzewić

Przykład zastosowania - promować

Konkurs miał promować literaturę dla ludzi młodych. Jego pomysłodawcy chcieli więc popularyzować ideę czytelnictwa przede wszystkim wśród młodzieży.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: