powstanie synonim

1. Jako wystąpienie zbrojne

bunt, insurekcja (książkowo), rebelia, rokosz, zryw, wystąpienie zbrojne, rabacja, rewolta, rozruchy

Przykład zastosowania - powstanie

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Po dwóch miesiącach walk przeciwko niemieckim okupantom wystąpienie zbrojne zakończyło się zwycięstwem III Rzeszy.

2. Jako powstanie, zapoczątkowanie czegoś

pojawienie się, początki, początek, start, rozpoczęcie, utworzenie, powołanie do życia

Przykład zastosowania - powstanie

Istnieje niewiele źródeł na temat powstania państwa polskiego. To sprawia, że jego początki od lat są przedmiotem sporu między historykami.

antonimy: zamknięcie zakończenie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: