potomstwo synonim

przychówek (żartobliwie), progenitura (książkowo), dzieci, małe, młode, dzieciarnia, pociechy, milusińscy, pisklęta

Przykład zastosowania - potomstwo

Na ulicę wtargnęła locha wraz z młodymi. Jej liczne potomstwo dreptało za nią sznurem. 

antonimy: rodzice dorośli antenaci przodkowie protoplaści

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: