polubowny synonim

koncyliacyjny, pojednawczy, skłonny do porozumienia, ugodowy, bezkonfliktowy, pokojowy, kompromisowy, rozjemczy

Przykład zastosowania - polubowny

Nie odzyskałam pieniędzy drogą polubowną. Osoba, której pożyczyłam kilka banknotów, nie była skłonna do porozumienia

antonimy: konfliktowy sporny kolizyjny zapalny konfrontacyjny niezgodny wojowniczy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: