pod kątemsynonim

Przykład:

Pacjenci są obecnie diagnozowani pod kątem zakażenia. W tym celu podzielono ich na cztery grupy pod względem wieku.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: