padlina synonim

truchło, ciało, kości, szczątki, padło, ścierwo, zwłoki, trup

Przykład zastosowania - padlina

Nad cuchnącą padliną gromadziły się sępy i tylko czekały, aby móc rozszarpać szczątki martwych lwów. Był to prawdopodobnie jedyny ich posiłek tego dnia. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: