opowiadać synonim

1. Jako przedstawiać coś słowami

mówić, przedstawiać, traktować

Przykład zastosowania - opowiadać

Z wypiekami na twarzy opowiadał mi o wczorajszej randce. Mówił z takimi emocjami w głosie, że aż sama czułam się, jakbym uczestniczyła w jego spotkaniu. 

2. Jako mówić za dużo i o byle czym

gadać (potocznie), kłapać dziobem (potocznie), mleć ozorem (potocznie), paplać, pleść, trajkotać

Przykład zastosowania - opowiadać

Kiedy wpadał w panikę, bywał męczący i plótł trzy po trzy. Opowiadał jakieś bezsensowne dowcipy, które nie miały ładu i składu. 

3. Jako oficjalnie przemawiać

bajać, deklamować, ewokować, powiadać, prawić, recytować, relacjonować, rozprawiać, składać relację, wypowiadać się, zdawać sprawę, perorować, rezonować

Przykład zastosowania - opowiadać

Przy ognisku rozprawiał o swoich podróżach. Opowiadał o tym, jak przemierzał morza i oceany. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: