opiniować synonim

wyrażać zdanie, zajmować stanowisko, zaświadczać, stwierdzać, dawać świadectwo, oceniać, osądzać, recenzować, wartościować, punktować, wydawać opinię

Przykład zastosowania - opiniować

Będziemy opiniować projekt utworzenia muzeum w centrum miasta. Osobiście nie chcę zajmować otwarcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, bo w duchu uważam, że muzeum jest niepotrzebne.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: