oceniać synonim

1. Jako wydać opinię o kimś lub o czymś

komentować, krytykować, mierzyć, określać, poddawać ocenie, taksować, wartościować, wyrażać opinię, rozliczać, patrzeć, postrzegać, widzieć, osądzać

Przykład zastosowania - oceniać

Jury oceniało modelki na wybiegu. Komentowało nie tylko ich wygląd, ale i intelekt. 

2. Jako określić rozmiar lub zakres czegoś

szacować, diagnozować, stawiać diagnozę, obliczać, analizować, badać, interpretować, klasyfikować, ewaluować, wymierzać

Przykład zastosowania - oceniać

Najpierw na oko oceniliśmy, że ogród pokazowy zajmie kilkanaście metrów powierzchni wraz z jeziorem. Dopiero potem obliczyliśmy jego dokładne wymiary. 

3. Jako postawić oceny uczniom w szkole

klasyfikować, wystawiać oceny, punktować

Przykład zastosowania - oceniać

W tym roku szkolnym ostatnim zadaniem wszystkich nauczycieli było wystawienie ocen uczniom. Jako wychowawca dodatkowo oceniałam zachowanie dzieci, natomiast pozostali nauczyciele zajmowali się tylko klasyfikacją z przedmiotów. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: