zaświadczaćsynonim

wyrażać zdanie, zajmować stanowisko, potwierdzać, świadczyć, poręczać, poświadczać, opiniować, certyfikować, stwierdzać, kwitować, dawać czemuś świadectwo, zagwarantować, zaręczać, uwierzytelniać
Przykład:

Zaświadczam, że dostarczyłam pismo odpowiedniemu organowi. Potwierdzam ten fakt pokwitowaniem z pieczątką. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: