uwierzytelniać synonim

akredytować, autoryzować, potwierdzać, poświadczać autorstwo, uwiarygodniać, uwiarygadniać, stwierdzić autentyczność

Przykład zastosowania - uwierzytelniać

Smartfony posiadają mechanizmy, które uwierzytelniają w oparciu o cechy biometryczne. Osobiście potwierdzam swoją tożsamość za pomocą odcisku palca. 

antonimy: sfałszować spreparować podrobić sfabrykować

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: