niniejszy synonim

nadmieniony, przytoczony, omawiany, przedstawiony, ów, tamten, tenże, ten, rzeczony, wspomniany, wymieniony, wzmiankowany, powyższy, ten oto, ten właśnie, teraźniejszy (dawniej), udokumentowany, wyżej wymieniony

Przykład zastosowania - niniejszy

W niniejszym artykule doskonale opisano zaistniałą sytuację. Jak wynika z przytoczonych argumentów, to wnioskodawca miał rację.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: