nihilizm synonim

sceptycyzm, niewiara, rezerwa, podejrzliwość, obiekcja, zastrzeżenie, podważanie, krytykowanie, powątpiewanie, rezygnowanie, odrzucenie norm, relatywizacja norm, dystans, nieufność, zaprzeczenie, negowanie, brak celu, bezcelowość, poczucie bezsensu, dekadencja

Przykład zastosowania - nihilizm

Nihilizm nie jest poglądem jednorodnym, może się zatem przejawiać w różny sposób. Oznacza przede wszystkim negowanie istnienia pewnych bytów oraz odrzucenie norm i wartości. Czasem nazywa się go sceptycyzmem absolutnym.  

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: